Skip to content

PRIA kiviaia toetus.

PRIA kiviaia toetus. published on PRIA kiviaia toetus. kohta on 7 kommentaari

PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMETI PEADIREKTORI KÄSKKIRI.

Tartu 29.juuli 2009 nr 1-3.13-7/806

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 2.5.1 investeeringutoetuse rahuldamata jätmine.

Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seduse §45 (ülamärkega 7) lõike 1  punkti2 ja Põllumajndusministri 17. november 2008.a määruse nr 110 “Kiviaia rajamise ja taastamise toetuse saamise nõuded, toetuste taotlemine ja taotluste menetlemise täpsem kord” §8 lõike 2, §9 ja 10 lõike 2 amet otsustab:

käsin:

jätta rahuldamata taotlusedvastavalt käskirja lisale. Taotlused jäetakse rahuldamata, kuna vastavalt määrus)e nr 110 §10 lg 2 näeb ette. et juhul kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse parimad taotlused. Esimeses järjekorras hinnatakse ja rahuldatakse kiviaia taastamsie eest toetuse saamiseks esitatud nõuetele vastavad taotlused ning kiviaia taastamise ja rajamise eest toetuste saamiseks esitatud nõuetele vastavad taotlused kiviaia taastamise eest toetuse saamise osas. Käesoleva vooru eelarve oli 20,0 miljonit krooni ja esitati 702 taotlust. Eelarve piires rahuldati hindamispunktide alusel 150  taotlust summas 20 miljonit krooni. Paremusjärjestuse kohaselt kuulusid rahuldamisele taotlused kivaia taastamise eest ning kiviaia taastamise ja rajamise eest toetuse saamiseks esitatud taotlused kiviaia taastamise osas, millel on minimaalselt 1,64 punkti. Iga konkreetse taotleja projekti punktide summa on avaldatud PRIA kodulehel.

Käskirja on võimalik vaidlustada Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika rakendamise seduse §45 (ülamärkega 8) sätestatud korras st enne halduskohtule kaebuste esitamist tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates käesoleva otsuse kättesaamsiest PRIA-le.

Jaanus Hämmal

Nii siis, käsin, poon ja lasen. Ja sellisele saadetisele pidin lausa postkontorisse järgi minema. Esimene tore asi, et esmane tähtaeg oli aprill, siis lõkkus see juuli lõppu ja näe, käskirja sain pea augusti keskel kätte, kuigi PRIA lehel saajate nimekiri ammu üleval.

Kõige suurem küsimus tekkib mul lausega, et kes on need kes esitasid “nõuetele vastavad taotlused” ? Ma väga vabandan, ma käisin PRIA kontoris ja andsin sinna taotluse. Juurde fotod oma vanadest kiviaedadest, et oleks arusaadav, mida tegema hakkan, juurde veel Maa-ameti geoportaalist võetud kaart, kus punasega sai märgitud taastatava ja uue kiviaia asukoht. Ja kui seal tädi võtab avalduse vastu, kas mitte tema kontrollida ja teha ei ole, et see NÕUETELE VASTAKS?! Seda enam, et enamus ankeete täitis tema.

Teiseks küsimuseks oleks, et kes hindas, mida hinnati? Mis alusel punkte jagati. Käis keegi kohapeal? Endal oleks ka hea teada, et millepoolest siis kellegi rajatav aed paremini hinnati kui minu või paljude teiste. Mängis seal rolli asukoht, kellegi nägu või hoopis veel isiklikud suhted.

Et siis jah, toetust oleks marjaks ära kulunud, oleks see summa suureks abiks olnud. Ikka talu taastamiseks ja säilitamiseks, mitte endale mugavuste loomiseks. Nagu olen öelnud, sellised talud võiks ja peaks olema ka riigi asi. On see ju meie kõigi ajalugu ja kultuur. Aga ma ei väsi kordamast, ei ole halba ilma heata. Eelkõige teen seda ja mitte ainult seda aeda, mille kohta taotluse andsin, iseendale. Nüüd ei saa ei hr Hämmal ega keegi teine asjapulk tulla ütlema, et mõni kivi valest kohast võetud või miski valesti laotud. Ja tähtaeg ei hinga ka kuklas.

Siin on paslik väljaöelda seda, e t minu meelest on see Euroliit meie maaelu päris tuksi keeranud. Kurb on vaadata lagunevaid talusi, tühjaks jäänud vanu kolhoose ja muid hooneid, mida ei vaevata ka ära lammutada ja keda nad enam üldse ei huvita. Püsti seisavad inetud, enamasti lagunevad hooned. Kurb on, et paljud paljud inimesed on pidanud loobuma loomapidamisest just nende tobedate euronõuete pärast. Täiesti haige on see, kui peab talumuuseumi ehitama euro peldiku ja köögi, et saaksid seal turiste vastuvõtta.  Kas ei ole “kaunis” vaatepilt- vana rehielamu ja seal kahhelplaatidega ja wc potiga WC?! Jne.jne. Õnnes on tarku inimesi, eks oskavad neid lolle nõudeid ülekavaldada.

Kurb on see, et kui varem nägid inimesed aastasadu vaeva, et harida maad, teha metsast ja võsast põllumaad, siis nüüd on kõik vastupidi. Põllud kasvavad metsa, vanad heinamaad kasvavad metsa. Minu hingele ja südamele teeb see väga haiget.

Kui oleks mul võimalus lasta, puua ja käskida……..siis kui palumine ei aita, käsiks ma neil “tarkadel” ametnikel lahkuda.


7 kommentaari

No esimene katsetus (vasikas) läheb ikka aia taha:) Ära siis pead kohe norgu lase. Vaata veel ka neid tingimusi, need on suhteliselt karmid ( http://209.85.129.132/search?q=cache:G4Ev3Msq4vMJ:www.agri.ee/public/juurkataloog/TEADUS-ARENDUS/teabep_evad/september/Eike_ettekanne_Narva_Joesuu.ppt Meede 2.5.1&cd=2&hl=et&ct=clnk&gl=ee ). Järgmise taotluse vaataksime veel koos enne selle esitamist yle ja …. kyll me ka selle aia jaoks vahendeid leiame:)

Nagu ise ütlesid — ei ole halba ilma heata. Ja need head punktid lugesid ise ka üles. Nüüd on enda jõuga ja rahaga tehtud, ei saa keegi näpuga näidata ega Sinu enesetunnet rikkuda tuletades meelde, mida meie õilis ja suur riik Sulle tegi! 😉 Ise tehtud, hästi tehtud!

Ja mis puudutab maaelu — minu arust ongi hea, et loodus ise stabiilselt ja omas tempos ennast parandab — taastab ja parandab kõik need vead, mida kunagi kolhoosid tegid — kõik need maaparandused ja alepõllud. Ja hea on seegi, et elamine maal võimatuks on tehtud — kas Sa tahaksid, et su naabriteks oleks inimesed, kelle ainsaks motivatsiooniks maal elada on näiteks raha… 🙂

Pea sirgu ja näita EL-e/ EV-le, et nende abi ei olegi vaja! 🙂

Jõudu!

Kuidas võtta jah. Et mis on hea, et võimatuks on tehtud. Kurb on vaadata lihtsalt, kuidas ümberkaudsetes taludes heinamaad võssa kasvavad, loomi pidada pole mõtet, isegi enda jaoks mitte. Aga ma siin mõtlen, et kui kunagi ikka sinnapoole jään, siis……… ja hobusega hakkaks tööd tegema. 🙂

Kas sinukandis on tõesti asi nii kurb, et kasvavadki heinamaad võssa? Meitel vurasid nädalavahetusel lakkamatult vilja täis järelkärudega traktorid mööda, kombainid uugasid väljadel ja kibe töö käis. Olime ümbruskonna enam-vähem ainus talu, kus kohati hein üle pea ja seda suisa taluõuel 😀

No nii hull ei ole just, eks ma mõtlesin nii üleüldiselt. Eks suured heinamaad ole ikka niitmisel ja on viljapõllud jne. Pigem mõtlen neid talude väikesid heinamaid. Sai ükspäev ringikolatud, see sama päev kui metsas need vanad kased avaastasin. Läksin mööda jõge metsas ja siis näed, kuidas metsatukkade taga on vanad heinamaad, mida enam keegi ei vaja, sest talus looma ei peeta enam ja nii need niitmata aastaid on ja võsa tuleb. Eks endal oli sama seis ju. Alguses oli kõik majani samasugune, nüüd järkjärgult saan sellest võitu, 1/5 veel maja taga jäänud metsa ääres. Aga küll ma sellestki jagu saan. Suurt pinda, trimmeri ja niidukiga korras hoida, on päris raske. 🙂

Toetustega on nii, et hea toetus on see, kui keegi kõrvalt vaatab ja ütleb: Kuule, mulle meeldib see, mida Sa teed, ma totan Sind. Aga Kui oma plaanidega pead minema toetust taotlema võidu nendega, kelle mõtlemine on selles sihis juba orjastatud, on asi kurb. Mina olen rajanud 15 km maaparnduskraave ja istutanud 3000 kuusetaime ilma PRIA toetuseta ning praegu on hea meel, et pole küsinud.

Nii see on. Mul ka hea, ei tule keegi ütlema, et kivi valest kohast võetud või miskit muud valesti või….
Aeda ehitan endale ja ehitasin ennem toetuse ja ehitan pärast jagamist aga kui selle PRIA-st avastasin, lootsin, et see toetus võib saada “päästerõna” aluseks katuse vahetamisel.
Ehk kunagi kellegile meeldib see, mida ma teen ja…. 🙂