Skip to content

Müüa kihnu maalambad!

Uue kodu otsingul on tõujäär Tuisk
KML5316175A
sünd. 03.08.2018
hindamine 40 punkti
Vanemad:
ema Tundra
KML4207887A
isa Kuningas
KML 4727095B
Kontakt:
email: ivar@birman.ee
telef: 53326149

Talu müüb puhtatõulisi kihnu maalamabaid koos KMKSi (Kihnu Maalamabakasvatajate Selts) poolt väljastatud ja allkirjastatud põlvnemistunnistusega.

Kihnu maalamba hind on 200-300€, väga heade tõutunnustega jäär 350€

Lambad pärinevad nakkushaiguste vabast karjast, regulaarselt on tehtud profülaktilised parasiiditõrjed.

Huvilistel võtta ühendust
e-mail: ivar.eensoo@mail.ee  telef: 53326149

 

 

 

 

Talus on oma tõuraamatu jäärad. neid on võimalik rentida. http://www.saaremaamarditalu.ee/kihnu-maalammas/jaarad/

 

Võimalik osta erinevas vanuses ja erineva välimuse ja põlvnemisega kihnu maalamba uttesi.

Uted on põlvnemisjärgsed kihnu maalambad, erinevatest ute- ja jääraliinidest. Hetkel veel saadaval üksikud indiviidid.

Karjas kasvab regulaarselt noorjäärasi, erinevate huvitavate põlvemistega. Huvi korral palun võta ühendust.