Skip to content

Jätkame kohtu teemadel…..

Jätkame kohtu teemadel….. published on
Näib ja faktid näitavad, et Kihnu Maalambakasvatajate Seltsi presidendile Anneli Ärmpalu- Idvand on kohtus käimine meeldima hakanud.

Anneli Ärmpalu-Idvand KMKS Kihnu Maalamabakasvatajate Selts kihnu maalammas Tõhela loomaarst Manija Saaresüdame keskus

Jagan teile lõiku 30.06.2023 Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu infokirjast:
 
ELKL osales KML kohtuprotsessis

Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit oli vahepeal kaasatud kolmanda osapoolena kohtuasja. Nimelt vaidlustas Kihnu Selts (KMKS) Tallinna halduskohtus Põllumajandus- ja Toiduameti otsuse 14. septembrist 2022, millega kiideti heaks Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu kihnu maalammaste aretus-säilitusprogramm.
19. juunil 2023 tehti teatavaks Tallinna halduskohtu otsus: jätta kaebus rahuldamata ja mõista kaebajalt välja ELKL kulutused kohtuasjale. Otsust on võimalik vaidlustada ringkonnakohtus kuni 19. juulini 2023.
Loodame siiski, et see kohtuasi on lõppenud. Halduskohus on asjad läbi vaadanud ning jõudnud arusaamisele, et kihnu maalammaste (KML) aretusprogrammi avamine ELKL juures ei kahjusta kihnu maalamba populatsiooni säilimist. Liidu poolt panustasid oma aega ja tööd Urmas Aava, Katti Muru ja Ell Sellis.
KML lammaste aretustöö meie Liidu juures on ilusti käima läinud. Farmides toimuvad lammaste hindamised ja kord kuus regulaarsed veebikohtumised, kus arutatakse aktuaalseid KML kasvatamise ja aretamise küsimusi ja muud ikka ka. Lambaid hindab ELKL poolt Urve Loit. KML aretus- ja säilitusprogramm näeb ette, et KML lammaste hindamist viib läbi komisjon. Aretajad on kokku leppinud, et hindamise juures viibib alati ka Kihnu Maalamba Seltsi esindaja ja seda ülesannet on täitnud kevadest saadik Katti Muru. KML lammaste aretustöös on meie partner Kihnu Maalamba Selts.”